مهران هوده ◄ بازی ۴بجا - عددی/فکری

┤─[ کاری از مهران هوده ]─├◄ بازی فکری ۴-بجا ، مشابه بازی "فکر بکر". کامپیوتر یک عدد ۴-رقمی در نظر میگیرد و شما با راهنماییهای کامپیوتر باید آنرا پیدا کنید. یا به عکس:شما یک عدد ۴-رقمی در نظر بگیرید و کامپیوتر آنرا پیدا خواهد کرد. حال ببینید در چند حدس میتوانید عدد کامپوتر را پیدا کنید و یا کامپیوتر عدد شما را در چند حدس پیدا میکند!با دوستان خود مسابقه دهید و ببینید کدامیک میتوانید عدد کامپیوتر را روزدتر پیدا کنید.

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه مهران هوده ◄ بازی ۴بجا - عددی/فکری شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت mehranhoodeh.com دارای لینک مستقیم به مهران هوده ◄ بازی ۴بجا - عددی/فکری هستند