استارت آپ ها

darouyad.com

وب سایت دارو یاد

پنل پیامکی یادآوری زمان مصرف دارو

adnest.net

ادنست | Adnest

سامانه کارت ویزیت دیجیتال ادنست | Adnest Digital Business Card System,اولین و تنها سامانه ارائه کارت ویزیت دیجیتال در کشور!