https://news.mashhad.ir/news/5688123-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html

یادداشت علمی - بحران بی تفاوتی (24 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه https://news.mashhad.ir/news/5688123-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
zz
بازدید در 1397/4/11 3:53 PM
2.
Iran
بازدید در 1397/4/11 10:29 AM
3.
Iran
بازدید در 1397/4/11 9:18 AM
4.
Iran
بازدید در 1397/4/11 8:14 AM
5.
Iran
بازدید در 1397/4/11 5:29 AM
6.
Iran
بازدید در 1397/4/11 4:03 AM
7.
Iran
بازدید در 1397/4/11 2:19 AM
8.
Iran
بازدید در 1397/4/10 10:51 PM
9.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 10:41 PM
10.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 9:36 PM
11.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 8:14 PM
12.
Iran
بازدید در 1397/4/10 7:00 PM
13.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 5:11 PM
14.
Iran
بازدید در 1397/4/10 5:08 PM
15.
Iran
بازدید در 1397/4/10 3:59 PM
16.
Iran
بازدید در 1397/4/10 3:35 PM
17.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 2:55 PM
18.
Iran
بازدید در 1397/4/10 2:50 PM
19.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 1:39 PM
20.
Iran
بازدید در 1397/4/10 12:15 PM
21.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 11:52 AM
22.
Iran
بازدید در 1397/4/10 11:12 AM
23.
United Kingdom
بازدید در 1397/4/10 10:13 AM
24.
Iran
بازدید در 1397/4/10 9:59 AM
برای مشاهده صفحه https://news.mashhad.ir/news/5688123-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت news.mashhad.ir دارای لینک مستقیم به https://news.mashhad.ir/news/5688123-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86.html هستند