پریسکه –پریسکه شعر ملی

شعر پریسکه گونه سوم شعر پارسی که در سال1391 توسط استاد علیرضا بهرهی ثبت ملی شد و اکنون در کشورهای مختلف انجمنهای فعال دارد (49 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه پریسکه –پریسکه شعر ملی توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
Iran
بازدید در 1396/3/27 11:55 PM
2.
Iran
بازدید در 1396/3/27 10:40 PM
3.
Netherlands
بازدید در 1396/3/27 9:30 PM
4.
Iran
بازدید در 1396/3/27 9:01 PM
5.
Iran
بازدید در 1396/3/27 8:02 PM
6.
Iran
بازدید در 1396/3/27 7:24 PM
7.
Iran
بازدید در 1396/3/27 6:59 PM
8.
Iran
بازدید در 1396/3/27 6:34 PM
9.
Iran
بازدید در 1396/3/27 5:31 PM
10.
Iran
بازدید در 1396/3/27 4:32 PM
11.
Netherlands
بازدید در 1396/3/27 3:30 PM
12.
Iran
بازدید در 1396/3/27 3:17 PM
13.
Netherlands
بازدید در 1396/3/27 3:14 PM
14.
Netherlands
بازدید در 1396/3/27 2:58 PM
15.
Iran
بازدید در 1396/3/27 2:09 PM
16.
Iran
بازدید در 1396/3/27 1:36 PM
17.
Iran
بازدید در 1396/3/27 1:34 PM
18.
Iran
بازدید در 1396/3/27 1:13 PM
19.
Iran
بازدید در 1396/3/27 12:18 PM
20.
Iran
بازدید در 1396/3/27 11:15 AM
21.
Iran
بازدید در 1396/3/27 10:39 AM
22.
Iran
بازدید در 1396/3/27 10:00 AM
23.
Iran
بازدید در 1396/3/27 9:00 AM
24.
Iran
بازدید در 1396/3/27 4:23 AM
25.
Iran
بازدید در 1396/3/27 12:48 AM
26.
Iran
بازدید در 1396/3/27 12:17 AM
27.
Iran
بازدید در 1396/3/27 12:07 AM
28.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 11:02 PM
29.
Iran
بازدید در 1396/3/26 9:44 PM
30.
Iran
بازدید در 1396/3/26 9:23 PM
31.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 8:47 PM
32.
Iran
بازدید در 1396/3/26 8:33 PM
33.
Iran
بازدید در 1396/3/26 7:15 PM
34.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 5:28 PM
35.
Iran
بازدید در 1396/3/26 5:07 PM
36.
Iran
بازدید در 1396/3/26 5:01 PM
37.
Iran
بازدید در 1396/3/26 3:21 PM
38.
Iran
بازدید در 1396/3/26 2:44 PM
39.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 2:06 PM
40.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 1:32 PM
41.
Iran
بازدید در 1396/3/26 1:26 PM
42.
Iran
بازدید در 1396/3/26 1:22 PM
43.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 1:15 PM
44.
Iran
بازدید در 1396/3/26 12:50 PM
45.
Iran
بازدید در 1396/3/26 12:09 PM
46.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 11:45 AM
47.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 11:18 AM
48.
Iran
بازدید در 1396/3/26 10:54 AM
49.
Netherlands
بازدید در 1396/3/26 10:50 AM
برای مشاهده صفحه پریسکه –پریسکه شعر ملی در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت periske.ir دارای لینک مستقیم به پریسکه –پریسکه شعر ملی هستند