https://hidika.com/product/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-cs310/

ریبون کارت پرینتر هایتی CS310ریبون کارت پرینتر هایتی CS310 رنگی این مدل از دستگاه در بازار به ریبونهای YMCKO معروف هستنداین ریبونها از 3 رنگ اصلی تشکیل شده اند و یک ریبون تک رنگ مشکی برای نوشتن متن ویا بارکد در رول این ریبون قرار گرفته است.

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه https://hidika.com/product/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-cs310/ شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت hidika.com دارای لینک مستقیم به https://hidika.com/product/%d8%b1%db%8c%d8%a8%d9%88%d9%86-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%db%8c-cs310/ هستند