https://hidika.com/product/non-contact-card-miefer/

کارت پی وی سی بدون تماس مایفر | فروش کارت مایفرکارت پی وی سی بدون تماس مایفر | فروش کارت مایفرکارت پی وی سی بدون تماس مایفر ضخامت 760 میکرون دارای چیپست و کد ثابت چند رقمی می باشد .کارت بدون تماس مایفربا اینگونه کارت ها و با استفاده از فرکانس رادیویی و بدون نیاز به خروج کارت از کیف تقریبا تا 10cm مانده به دستگاه دارنده آن ، اطلاعات مورد نیاز منتقل می شود

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه https://hidika.com/product/non-contact-card-miefer/ شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت hidika.com دارای لینک مستقیم به https://hidika.com/product/non-contact-card-miefer/ هستند