مرکز خدمات روان شناسی فردای روشن

مرکز خدمات روان شناسی فردای روشنزیر نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتیواجد بخشهای:روانسنجی (آزمون های تکنولوژیک);تشخیصی;درمانی/توانمندسازی (نوروفیدبک، بیوفیدبک، تحریک الکتریکی مغز، بازتوانی شناختی، روان درمانی، بازی درمانی، دارو درمانی);آموزشی;پژوهشی.

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه مرکز خدمات روان شناسی فردای روشن شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت fardaclinic.com دارای لینک مستقیم به مرکز خدمات روان شناسی فردای روشن هستند