گرفتن ویزای پزشکی و پیراپزشکی یا A17

بخشی از توضیحاتی که سفارت آلمان درباره ویزای A۱۷ آلمان و ارزشیابی مدارک و همچنین ویزای خاصی که جهات تکمیل ارزشیابی به فرد متقاضی اعطا می شود، به شرح زیر است:نیروهای کار متخصص که عنوان شغلی آنها در «لیست سفید» (Whitelist) وجود دارد مانند مشاغل بیمارستانی و نگهداری از سالمندان یا مشاغلی که نیازمند مدرک دانشگاهی هستند مانند پزشکان، می توانند از این امکان (ویزای A17 آلمان) استفاده نمایند.برای این کار، تشخیص برابری ارزش کامل مدارک شغلی، از سوی نهادهای مربوطه تایید کننده در آلمان الزامی است. به دل

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه گرفتن ویزای پزشکی و پیراپزشکی یا A17 شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت hamraheto.de دارای لینک مستقیم به گرفتن ویزای پزشکی و پیراپزشکی یا A17 هستند