مقاله بررسی میزان کاهش آنزیم استیل کولین استراز توسط سم ارگانو فسفره دیازینون در گروه های سنی مختلف کشاورزان سمپاش شهرستان ملارد

مقاله بررسی میزان کاهش آنزیم استیل کولین استراز توسط سم ارگانو فسفره دیازینون در گروه های سنی مختلف کشاورزان سمپاش شهرستان ملارد,در اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار (The first national conference onengineering &management of agriculture,environment and natural resources for sustainable) توسط وحید درخش احمدی,فرهاد رضایی,اکبر مختاری آذر

برای مشاهده اطلاعات بازدید صفحه مقاله بررسی میزان کاهش آنزیم استیل کولین استراز توسط سم ارگانو فسفره دیازینون در گروه های سنی مختلف کشاورزان سمپاش شهرستان ملارد شما میتوانید از طریق لینک زیر آخرین اطلاعات بازدیدکنندگان این صفحه در ترافیسِت را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت civilica.com دارای لینک مستقیم به مقاله بررسی میزان کاهش آنزیم استیل کولین استراز توسط سم ارگانو فسفره دیازینون در گروه های سنی مختلف کشاورزان سمپاش شهرستان ملارد هستند