مدیریت تغذیه و کوددهی مرکبات

تغذیه مرکبات یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصول به شمار می آید که سبب عملکرد مطلوب و بهبود رنگ، طعم و شکل میوه، کاهش ریزش میوه، افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها و ایجاد مقاومت در برابر تنش های محیطی می شود. (381 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه مدیریت تغذیه و کوددهی مرکبات توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
#partner
بازدید در 1399/7/8 12:48 PM
2.
#partner
بازدید در 1399/7/8 11:03 AM
3.
#partner
بازدید در 1399/7/8 10:58 AM
4.
#partner
بازدید در 1399/7/8 8:29 AM
5.
#partner
بازدید در 1399/7/8 7:33 AM
6.
#partner
بازدید در 1399/7/8 6:30 AM
7.
#partner
بازدید در 1399/7/8 6:08 AM
8.
#partner
بازدید در 1399/7/8 4:40 AM
9.
#partner
بازدید در 1399/7/8 2:36 AM
10.
#partner
بازدید در 1399/7/8 1:49 AM
11.
#partner
بازدید در 1399/7/8 1:17 AM
12.
#partner
بازدید در 1399/7/8 12:14 AM
13.
#partner
بازدید در 1399/7/7 11:58 PM
14.
#partner
بازدید در 1399/7/7 8:33 AM
15.
#partner
بازدید در 1399/7/7 6:11 AM
16.
#partner
بازدید در 1399/7/7 4:31 AM
17.
#partner
بازدید در 1399/7/7 3:13 AM
18.
#partner
بازدید در 1399/7/6 11:16 PM
19.
#partner
بازدید در 1399/7/6 10:22 PM
20.
#partner
بازدید در 1399/7/6 9:04 PM
21.
#partner
بازدید در 1399/7/6 6:20 PM
22.
#partner
بازدید در 1399/7/6 3:52 PM
23.
#partner
بازدید در 1399/7/6 3:37 PM
24.
#partner
بازدید در 1399/7/6 3:18 PM
25.
#partner
بازدید در 1399/7/6 3:00 PM
26.
#partner
بازدید در 1399/7/6 2:35 PM
27.
#partner
بازدید در 1399/7/6 1:08 PM
28.
#partner
بازدید در 1399/7/6 1:07 PM
29.
#partner
بازدید در 1399/7/6 12:51 PM
30.
#partner
بازدید در 1399/7/6 12:35 PM
31.
#partner
بازدید در 1399/7/5 2:05 PM
32.
#partner
بازدید در 1399/7/5 2:05 PM
33.
#partner
بازدید در 1399/7/5 2:05 PM
34.
#partner
بازدید در 1399/7/5 1:36 PM
35.
#partner
بازدید در 1399/7/5 1:19 PM
36.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:44 PM
37.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:44 PM
38.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:44 PM
39.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:44 PM
40.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:28 PM
41.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:28 PM
42.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:28 PM
43.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:28 PM
44.
#partner
بازدید در 1399/7/5 12:02 PM
45.
#partner
بازدید در 1399/7/5 11:43 AM
46.
#partner
بازدید در 1399/7/5 11:43 AM
47.
#partner
بازدید در 1399/7/5 11:42 AM
48.
#partner
بازدید در 1399/7/5 11:42 AM
49.
#partner
بازدید در 1399/7/5 11:13 AM
50.
#partner
بازدید در 1399/7/5 11:13 AM
1 - 50 از 673 مورد
برای مشاهده صفحه مدیریت تغذیه و کوددهی مرکبات در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت rooyeshesabz.com دارای لینک مستقیم به مدیریت تغذیه و کوددهی مرکبات هستند