تبلیغات کلیکی

با استفاده از این تنظیمات شما می توانید جامعه مخاطبین تبلیغات خود را بر اساس خواسته خود، هدفمند کنید. لازم به ذکر است که هزینه تبلیغات آگهی به طور خودکار با تغییر این تنظیمات تغییر می کند و شما می توانید با توجه به بودجه خود، تبلیغات خود را برای جامعه خاصی منتشر کنید. (35,903 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه تبلیغات کلیکی توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
#partner
بازدید در 1398/9/19 4:08 PM
2.
#partner
بازدید در 1398/9/19 3:52 PM
3.
#partner
بازدید در 1398/9/19 3:37 PM
4.
#partner
بازدید در 1398/9/19 3:22 PM
5.
#partner
بازدید در 1398/9/19 3:20 PM
6.
#partner
بازدید در 1398/9/19 3:07 PM
7.
#partner
بازدید در 1398/9/19 3:01 PM
8.
#partner
بازدید در 1398/9/19 2:51 PM
9.
#partner
بازدید در 1398/9/19 2:36 PM
10.
#partner
بازدید در 1398/9/19 2:20 PM
11.
#partner
بازدید در 1398/9/19 2:05 PM
12.
#partner
بازدید در 1398/9/19 1:50 PM
13.
#partner
بازدید در 1398/9/19 1:35 PM
14.
#partner
بازدید در 1398/9/19 1:20 PM
15.
#partner
بازدید در 1398/9/19 1:05 PM
16.
#partner
بازدید در 1398/9/19 12:49 PM
17.
#partner
بازدید در 1398/9/19 12:46 PM
18.
#partner
بازدید در 1398/9/19 12:34 PM
19.
#partner
بازدید در 1398/9/19 12:19 PM
20.
#partner
بازدید در 1398/9/19 12:09 PM
21.
#partner
بازدید در 1398/9/19 12:04 PM
22.
#partner
بازدید در 1398/9/19 11:48 AM
23.
#partner
بازدید در 1398/9/19 11:45 AM
24.
#partner
بازدید در 1398/9/19 11:33 AM
25.
#partner
بازدید در 1398/9/19 11:25 AM
26.
#partner
بازدید در 1398/9/19 11:18 AM
27.
#partner
بازدید در 1398/9/19 11:09 AM
28.
#partner
بازدید در 1398/9/19 11:03 AM
29.
#partner
بازدید در 1398/9/19 10:48 AM
30.
#partner
بازدید در 1398/9/19 10:47 AM
31.
#partner
بازدید در 1398/9/19 10:33 AM
32.
#partner
بازدید در 1398/9/19 10:32 AM
33.
#partner
بازدید در 1398/9/19 10:18 AM
34.
#partner
بازدید در 1398/9/19 10:10 AM
35.
#partner
بازدید در 1398/9/19 10:03 AM
36.
#partner
بازدید در 1398/9/19 9:54 AM
37.
#partner
بازدید در 1398/9/19 9:48 AM
38.
#partner
بازدید در 1398/9/19 9:33 AM
39.
#partner
بازدید در 1398/9/19 9:17 AM
40.
#partner
بازدید در 1398/9/19 9:02 AM
41.
#partner
بازدید در 1398/9/19 8:47 AM
42.
#partner
بازدید در 1398/9/19 8:32 AM
43.
#partner
بازدید در 1398/9/19 8:17 AM
44.
#partner
بازدید در 1398/9/19 8:02 AM
45.
#partner
بازدید در 1398/9/19 7:47 AM
46.
#partner
بازدید در 1398/9/19 7:32 AM
47.
#partner
بازدید در 1398/9/19 7:16 AM
48.
#partner
بازدید در 1398/9/19 7:01 AM
49.
#partner
بازدید در 1398/9/19 6:46 AM
50.
#partner
بازدید در 1398/9/19 6:31 AM
1 - 50 از 20597 مورد
برای مشاهده صفحه تبلیغات کلیکی در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت webmarketer.ir دارای لینک مستقیم به تبلیغات کلیکی هستند