عوارض واریس (قسمت دوم)

بکی از عوارض مهم واریس ونارسایی های وریدی، ایجادترومبوز(لخته) است.ترمبوز بیشتر در واریس های طنابی شکل بزرگ پیچ در پیچ دیده می شوندولی گاهادربیماران مبتلابه واریس های رتیکولرنیزمشاهده می گردد (1,318 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه عوارض واریس (قسمت دوم) توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:42 AM
2.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:10 AM
3.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:06 AM
4.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:34 AM
5.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:12 AM
6.
zz
بازدید در 1397/8/1 8:35 AM
7.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:42 AM
8.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:42 AM
9.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:05 AM
10.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:12 AM
11.
zz
بازدید در 1397/8/1 5:34 AM
12.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:42 AM
13.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:42 AM
14.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:03 AM
15.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:12 AM
16.
zz
بازدید در 1397/8/1 2:31 AM
17.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:42 AM
18.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:55 AM
19.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:11 AM
20.
zz
بازدید در 1397/7/30 11:24 PM
21.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:41 PM
22.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:51 PM
23.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:45 PM
24.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:21 PM
25.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:11 PM
26.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:20 PM
27.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:41 PM
28.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:39 PM
29.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:50 PM
30.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:11 PM
31.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:05 PM
32.
zz
بازدید در 1397/7/30 5:20 PM
33.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:41 PM
34.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:41 PM
35.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:31 PM
36.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:50 PM
37.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:11 PM
38.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:11 PM
39.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:11 PM
40.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:01 PM
41.
zz
بازدید در 1397/7/30 2:19 PM
42.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:41 PM
43.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:14 PM
44.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:49 PM
45.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:10 PM
46.
zz
بازدید در 1397/7/30 11:32 AM
47.
zz
بازدید در 1397/7/30 11:19 AM
48.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:40 AM
49.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:49 AM
50.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:33 AM
1 - 50 از 2582 مورد
برای مشاهده صفحه عوارض واریس (قسمت دوم) در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت doctorhadizade.com دارای لینک مستقیم به عوارض واریس (قسمت دوم) هستند