عوارض واریس (قسمت سوم)

این عارضه واریس که عبارت است از تغییر رنگ یا سیاه شدگی پوست پا می تواند در اثر انواع واریس ها به وجود آید ولی در قریب به اتفاق مواردمی تواند در اثر واریسهای طنابی شکل رخ دهدهرچندواریس های رتیکولربزرگ هم می توانند باعث ایجاد تغییرات دررنگ پوست شوند. (1,286 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه عوارض واریس (قسمت سوم) توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:49 AM
2.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:49 AM
3.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:11 AM
4.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:06 AM
5.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:25 AM
6.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:19 AM
7.
zz
بازدید در 1397/8/1 8:32 AM
8.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:49 AM
9.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:49 AM
10.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:49 AM
11.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:49 AM
12.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:02 AM
13.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:18 AM
14.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:18 AM
15.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:18 AM
16.
zz
بازدید در 1397/8/1 5:26 AM
17.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:48 AM
18.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:55 AM
19.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:18 AM
20.
zz
بازدید در 1397/8/1 2:22 AM
21.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:48 AM
22.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:48 AM
23.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:48 AM
24.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:48 AM
25.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:51 AM
26.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:18 AM
27.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:18 AM
28.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:18 AM
29.
zz
بازدید در 1397/7/30 11:21 PM
30.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:48 PM
31.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:50 PM
32.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:37 PM
33.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:18 PM
34.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:20 PM
35.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:04 PM
36.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:48 PM
37.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:50 PM
38.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:32 PM
39.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:18 PM
40.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:18 PM
41.
zz
بازدید در 1397/7/30 5:19 PM
42.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:49 PM
43.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:48 PM
44.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:49 PM
45.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:18 PM
46.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:03 PM
47.
zz
بازدید در 1397/7/30 2:18 PM
48.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:48 PM
49.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:22 PM
50.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:48 PM
1 - 50 از 2582 مورد
برای مشاهده صفحه عوارض واریس (قسمت سوم) در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت doctorhadizade.com دارای لینک مستقیم به عوارض واریس (قسمت سوم) هستند