گردش خون و عوارض مهم قلب و عروق

قلب راست شامل دهلیز راست و بطن راست است که خون را از بدن دریافت کرده و سپس از طریق شرایین ریوی به طرف شش ها پمپ می کنند (1,283 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه گردش خون و عوارض مهم قلب و عروق توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:48 AM
2.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:44 AM
3.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:44 AM
4.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:18 AM
5.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:18 AM
6.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:18 AM
7.
zz
بازدید در 1397/8/1 8:13 AM
8.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:47 AM
9.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:41 AM
10.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:17 AM
11.
zz
بازدید در 1397/8/1 5:10 AM
12.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:47 AM
13.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:32 AM
14.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:17 AM
15.
zz
بازدید در 1397/8/1 2:02 AM
16.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:47 AM
17.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:32 AM
18.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:17 AM
19.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:17 AM
20.
zz
بازدید در 1397/7/30 11:02 PM
21.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:47 PM
22.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:32 PM
23.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:17 PM
24.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:39 PM
25.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:01 PM
26.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:47 PM
27.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:08 PM
28.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:31 PM
29.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:16 PM
30.
zz
بازدید در 1397/7/30 5:38 PM
31.
zz
بازدید در 1397/7/30 5:01 PM
32.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:46 PM
33.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:05 PM
34.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:31 PM
35.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:16 PM
36.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:16 PM
37.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:16 PM
38.
zz
بازدید در 1397/7/30 2:34 PM
39.
zz
بازدید در 1397/7/30 2:00 PM
40.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:46 PM
41.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:40 PM
42.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:30 PM
43.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:16 PM
44.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:16 PM
45.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:57 AM
46.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:46 AM
47.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:33 AM
48.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:27 AM
49.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:15 AM
50.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:54 AM
1 - 50 از 2582 مورد
برای مشاهده صفحه گردش خون و عوارض مهم قلب و عروق در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت doctorhadizade.com دارای لینک مستقیم به گردش خون و عوارض مهم قلب و عروق هستند