به سوی خدا

خدا خالق عشق است و اوست که محبت را بین خود و خلق اش تقسیم کرده است پس سزاوار نیست به او پشت کنیم و دیگری را معشوق خود بدانیم (49 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه به سوی خدا توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
Iran
بازدید در 1396/5/3 3:04 AM
2.
Iran
بازدید در 1396/5/3 1:31 AM
3.
Iran
بازدید در 1396/5/2 10:48 PM
4.
Iran
بازدید در 1396/5/2 9:48 PM
5.
Iran
بازدید در 1396/5/2 7:56 PM
6.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/5/2 7:33 PM
7.
Iran
بازدید در 1396/5/2 6:15 PM
8.
Iran
بازدید در 1396/5/2 3:36 PM
9.
Iran
بازدید در 1396/5/2 2:34 PM
10.
Iran
بازدید در 1396/5/2 1:33 PM
11.
Iran
بازدید در 1396/5/2 12:14 PM
12.
Iran
بازدید در 1396/5/2 11:13 AM
13.
Iran
بازدید در 1396/5/2 9:58 AM
14.
Iran
بازدید در 1396/5/1 7:37 PM
15.
Iran
بازدید در 1396/5/1 4:56 PM
16.
Netherlands
بازدید در 1396/5/1 4:28 PM
17.
Netherlands
بازدید در 1396/5/1 3:12 PM
18.
Iran
بازدید در 1396/5/1 2:28 PM
19.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/5/1 11:59 AM
20.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/5/1 9:51 AM
21.
Iran
بازدید در 1396/5/1 9:33 AM
22.
Iran
بازدید در 1396/5/1 8:07 AM
23.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/5/1 4:11 AM
24.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/5/1 2:47 AM
25.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/5/1 1:04 AM
26.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/4/31 11:00 PM
27.
Netherlands
بازدید در 1396/4/31 10:48 PM
28.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/4/31 9:58 PM
29.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/4/31 8:44 PM
30.
Netherlands
بازدید در 1396/4/31 8:05 PM
31.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/4/31 6:10 PM
32.
Netherlands
بازدید در 1396/4/31 4:56 PM
33.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/4/31 3:54 PM
34.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/4/31 3:49 PM
35.
Netherlands
بازدید در 1396/4/31 12:58 PM
36.
Netherlands
بازدید در 1396/4/31 11:58 AM
37.
Netherlands
بازدید در 1396/4/31 10:52 AM
38.
Iran
بازدید در 1396/4/31 2:13 AM
39.
Iran
بازدید در 1396/4/31 12:50 AM
40.
Iran
بازدید در 1396/4/30 10:51 PM
41.
Iran
بازدید در 1396/4/30 9:48 PM
42.
Iran
بازدید در 1396/4/30 8:41 PM
43.
Iran
بازدید در 1396/4/30 7:39 PM
44.
Iran
بازدید در 1396/4/30 4:10 PM
45.
Iran
بازدید در 1396/4/30 3:33 PM
46.
Iran
بازدید در 1396/4/30 2:35 PM
47.
Iran
بازدید در 1396/4/30 1:12 PM
48.
Iran
بازدید در 1396/4/30 4:14 AM
49.
Iran
بازدید در 1396/4/30 12:12 AM
برای مشاهده صفحه به سوی خدا در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت besoyekhodaa.mihanblog.com دارای لینک مستقیم به به سوی خدا هستند