http://www.amptco.com

شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهان دارویی آسیا نخستین روز مرداد ماه 1393 به ثبت رسید.این شرکت از مجموعه شرکتهای تحت پوشش مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار است. تکثیر گیاهان دارویی به شیوه کشت بافت، فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی دانش بنیان در حوزه گیاهان دارویی،طراحی و اجرای مزارع گیاهان دارویی از جمله فعالیتهای این شرکت است. ویژه ترین محصول کشت بافتی تولیدی شرکت کشت بافت گیاهان دارویی آسیا "گل محمدی "است. (24 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه http://www.amptco.com توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
Iran
بازدید در 1396/7/8 5:32 PM
2.
Iran
بازدید در 1396/7/8 5:01 PM
3.
Netherlands
بازدید در 1396/7/8 12:18 PM
4.
Iran
بازدید در 1396/7/8 11:57 AM
5.
Iran
بازدید در 1396/7/8 11:14 AM
6.
Iran
بازدید در 1396/7/8 9:59 AM
7.
Iran
بازدید در 1396/7/8 9:40 AM
8.
Iran
بازدید در 1396/7/8 2:53 AM
9.
Iran
بازدید در 1396/7/8 2:00 AM
10.
Iran
بازدید در 1396/7/8 1:27 AM
11.
Netherlands
بازدید در 1396/7/7 8:45 PM
12.
Netherlands
بازدید در 1396/7/7 7:24 PM
13.
Netherlands
بازدید در 1396/7/7 6:30 PM
14.
Iran
بازدید در 1396/7/7 5:22 PM
15.
Iran
بازدید در 1396/7/7 3:47 PM
16.
Iran
بازدید در 1396/7/7 12:47 PM
17.
Iran
بازدید در 1396/7/7 12:30 PM
18.
Netherlands
بازدید در 1396/7/6 10:54 PM
19.
Netherlands
بازدید در 1396/7/6 10:14 PM
20.
Iran
بازدید در 1396/7/6 8:25 PM
21.
Iran
بازدید در 1396/7/6 6:47 PM
22.
Iran
بازدید در 1396/7/6 3:56 PM
23.
Iran
بازدید در 1396/7/6 12:01 PM
24.
Iran
بازدید در 1396/7/6 3:57 AM
برای مشاهده صفحه http://www.amptco.com در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت amptco.com دارای لینک مستقیم به http://www.amptco.com هستند