کارگشا - 25 فناوری که هر شهر هوشمندی باید داشته باشد

در اینجا ما لیستی از فن آوری هایی را که می خواهیم در هر شهر هوشمندی ببینیم را جمع آوری کرده ایم که آرزو داریم به زودی در همه شهرهای ایران ببینیم و تاثیرات آن ها در رفاه زندگی شهروندان را مشاهده کنیم. اگر شما هم موردی در نظر … (24 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه کارگشا - 25 فناوری که هر شهر هوشمندی باید داشته باشد توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
Netherlands
بازدید در 1396/8/1 3:28 PM
2.
Netherlands
بازدید در 1396/8/1 1:42 PM
3.
Iran
بازدید در 1396/8/1 12:53 PM
4.
Netherlands
بازدید در 1396/8/1 11:24 AM
5.
Iran
بازدید در 1396/8/1 9:49 AM
6.
Iran
بازدید در 1396/8/1 9:13 AM
7.
Iran
بازدید در 1396/8/1 8:47 AM
8.
Iran
بازدید در 1396/8/1 8:12 AM
9.
Iran
بازدید در 1396/8/1 6:44 AM
10.
Iran
بازدید در 1396/8/1 5:43 AM
11.
Iran
بازدید در 1396/8/1 5:25 AM
12.
Iran
بازدید در 1396/8/1 3:49 AM
13.
Iran
بازدید در 1396/8/1 2:35 AM
14.
Iran
بازدید در 1396/8/1 1:47 AM
15.
Iran
بازدید در 1396/8/1 12:20 AM
16.
United Kingdom
بازدید در 1396/7/30 10:25 PM
17.
Netherlands
بازدید در 1396/7/30 10:06 PM
18.
Netherlands
بازدید در 1396/7/30 9:36 PM
19.
Iran
بازدید در 1396/7/30 6:53 PM
20.
Netherlands
بازدید در 1396/7/30 6:12 PM
21.
United Kingdom
بازدید در 1396/7/30 6:08 PM
22.
Iran
بازدید در 1396/7/30 4:40 PM
23.
Netherlands
بازدید در 1396/7/30 3:42 PM
24.
Iran
بازدید در 1396/7/30 3:15 PM
برای مشاهده صفحه کارگشا - 25 فناوری که هر شهر هوشمندی باید داشته باشد در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت kargosha.com دارای لینک مستقیم به کارگشا - 25 فناوری که هر شهر هوشمندی باید داشته باشد هستند