کارگشا - شهرسازی پاپ آپ؛ «خودت انجامش بده!»

شهرسازی پاپ آپ (Pop Up Urbanism) یا (Tactikal Urbanism) جنبشی است که شامل انواع شیوه های ابتکاری، استراتژی ها و پتانسیل طراحی شهری بوده و استفاده از تاسیسات و امکانات موقت را بررسی می کند. برخی از این شیوه ها چند ساعت طول می کشد. در حالی … (286 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه کارگشا - شهرسازی پاپ آپ؛ «خودت انجامش بده!» توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
Netherlands
بازدید در 1396/7/12 2:21 PM
2.
Iran
بازدید در 1396/7/12 1:54 PM
3.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/12 9:41 AM
4.
Iran
بازدید در 1396/7/12 12:28 AM
5.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/11 10:56 PM
6.
Iran
بازدید در 1396/7/11 10:12 PM
7.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/11 9:25 PM
8.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/11 6:36 PM
9.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/11 1:27 PM
10.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/11 9:20 AM
11.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/11 5:42 AM
12.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/11 3:57 AM
13.
Iran
بازدید در 1396/7/11 12:26 AM
14.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/10 11:24 PM
15.
Republic of Lithuania
بازدید در 1396/7/10 7:26 PM
16.
Iran
بازدید در 1396/7/10 3:27 PM
17.
Republic of Lithuania
بازدید در 1396/7/10 7:37 AM
18.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/10 6:33 AM
19.
Republic of Lithuania
بازدید در 1396/7/10 2:25 AM
20.
Netherlands
بازدید در 1396/7/9 4:36 PM
21.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/9 1:36 PM
22.
Iran
بازدید در 1396/7/9 11:47 AM
23.
Iran
بازدید در 1396/7/9 10:45 AM
24.
Republic of Moldova
بازدید در 1396/7/9 9:22 AM
25.
France
بازدید در 1396/7/9 2:39 AM
26.
France
بازدید در 1396/7/9 1:01 AM
27.
Iran
بازدید در 1396/7/8 10:49 PM
28.
Iran
بازدید در 1396/7/8 8:31 PM
29.
Iran
بازدید در 1396/7/8 6:46 PM
30.
Iran
بازدید در 1396/7/8 5:11 PM
31.
Iran
بازدید در 1396/7/8 4:09 PM
32.
Iran
بازدید در 1396/7/8 12:46 PM
33.
Netherlands
بازدید در 1396/7/8 12:26 PM
34.
Iran
بازدید در 1396/7/8 8:42 AM
35.
France
بازدید در 1396/7/8 2:48 AM
36.
Iran
بازدید در 1396/7/8 1:06 AM
37.
Iran
بازدید در 1396/7/7 10:52 PM
38.
Netherlands
بازدید در 1396/7/7 10:38 PM
39.
Iran
بازدید در 1396/7/7 10:05 PM
40.
Iran
بازدید در 1396/7/7 8:40 PM
41.
Netherlands
بازدید در 1396/7/7 8:04 PM
42.
Netherlands
بازدید در 1396/7/7 6:44 PM
43.
France
بازدید در 1396/7/7 6:28 PM
44.
Iran
بازدید در 1396/7/7 4:22 PM
45.
Iran
بازدید در 1396/7/7 3:30 PM
46.
Iran
بازدید در 1396/7/7 2:18 PM
47.
Netherlands
بازدید در 1396/7/7 1:43 PM
48.
Iran
بازدید در 1396/7/7 12:31 PM
49.
Iran
بازدید در 1396/7/7 12:22 PM
50.
Iran
بازدید در 1396/7/7 11:14 AM
1 - 50 از 649 مورد
برای مشاهده صفحه کارگشا - شهرسازی پاپ آپ؛ «خودت انجامش بده!» در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت kargosha.com دارای لینک مستقیم به کارگشا - شهرسازی پاپ آپ؛ «خودت انجامش بده!» هستند