https://hidika.com/product/non-contact-card-miefer/

کارت پی وی سی بدون تماس مایفر | فروش کارت مایفرکارت پی وی سی بدون تماس مایفر | فروش کارت مایفرکارت پی وی سی بدون تماس مایفر ضخامت 760 میکرون دارای چیپست و کد ثابت چند رقمی می باشد .کارت بدون تماس مایفربا اینگونه کارت ها و با استفاده از فرکانس رادیویی و بدون نیاز به خروج کارت از کیف تقریبا تا 10cm مانده به دستگاه دارنده آن ، اطلاعات مورد نیاز منتقل می شود .در فنآوری بکار رفته دستگاه کارت خوان بدون تماس فیزیکی با خود کارت اقدام به انتقال اطلاعات و انجام تراکنش مالی می کند.کارت مایفر:(676 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه https://hidika.com/product/non-contact-card-miefer/ توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
#partner
بازدید در 1398/12/2 7:30 PM
2.
#partner
بازدید در 1398/12/2 5:30 PM
3.
#partner
بازدید در 1398/12/2 3:30 PM
4.
#partner
بازدید در 1398/12/2 1:30 PM
5.
#partner
بازدید در 1398/12/2 11:30 AM
6.
#partner
بازدید در 1398/12/2 9:30 AM
7.
#partner
بازدید در 1398/12/2 7:30 AM
8.
#partner
بازدید در 1398/12/2 5:30 AM
9.
#partner
بازدید در 1398/12/2 3:30 AM
10.
#partner
بازدید در 1398/12/2 1:30 AM
11.
#partner
بازدید در 1398/12/1 11:30 PM
12.
#partner
بازدید در 1398/12/1 9:30 PM
13.
#partner
بازدید در 1398/12/1 7:30 PM
14.
#partner
بازدید در 1398/12/1 5:29 PM
15.
#partner
بازدید در 1398/12/1 3:29 PM
16.
#partner
بازدید در 1398/12/1 1:29 PM
17.
#partner
بازدید در 1398/12/1 11:29 AM
18.
#partner
بازدید در 1398/12/1 9:29 AM
19.
#partner
بازدید در 1398/12/1 7:29 AM
20.
#partner
بازدید در 1398/12/1 5:29 AM
21.
#partner
بازدید در 1398/12/1 3:29 AM
22.
#partner
بازدید در 1398/12/1 1:29 AM
23.
#partner
بازدید در 1398/11/30 11:29 PM
24.
#partner
بازدید در 1398/11/30 9:29 PM
25.
#partner
بازدید در 1398/11/30 7:28 PM
26.
#partner
بازدید در 1398/11/30 5:28 PM
27.
#partner
بازدید در 1398/11/30 4:15 PM
28.
#partner
بازدید در 1398/11/30 3:28 PM
29.
#partner
بازدید در 1398/11/30 1:28 PM
30.
#partner
بازدید در 1398/11/30 11:28 AM
31.
#partner
بازدید در 1398/11/30 9:28 AM
32.
#partner
بازدید در 1398/11/30 7:28 AM
33.
#partner
بازدید در 1398/11/30 5:28 AM
34.
#partner
بازدید در 1398/11/30 3:28 AM
35.
#partner
بازدید در 1398/11/30 1:28 AM
36.
#partner
بازدید در 1398/11/29 11:27 PM
37.
#partner
بازدید در 1398/11/29 9:27 PM
38.
#partner
بازدید در 1398/11/29 7:27 PM
39.
#partner
بازدید در 1398/11/29 5:27 PM
40.
#partner
بازدید در 1398/11/29 3:27 PM
41.
#partner
بازدید در 1398/11/29 1:27 PM
42.
#partner
بازدید در 1398/11/29 11:27 AM
43.
#partner
بازدید در 1398/11/29 9:27 AM
44.
#partner
بازدید در 1398/11/29 7:27 AM
45.
#partner
بازدید در 1398/11/29 5:27 AM
46.
#partner
بازدید در 1398/11/29 3:27 AM
47.
#partner
بازدید در 1398/11/29 1:27 AM
48.
#partner
بازدید در 1398/11/28 11:26 PM
49.
#partner
بازدید در 1398/11/28 9:26 PM
50.
#partner
بازدید در 1398/11/28 7:26 PM
1 - 50 از 4464 مورد
برای مشاهده صفحه https://hidika.com/product/non-contact-card-miefer/ در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت hidika.com دارای لینک مستقیم به https://hidika.com/product/non-contact-card-miefer/ هستند