عوارض واریس (قسمت اول)

یکی از این عوارض واریس ، خونریزی است.دربسیاری ازموارد،خون ریزی ناشی ازواریس ، آنچنان شدید و طولانی مدت است که می تواند حتی حیات بیماررابه مخاطره اندازد. (1,316 بازدید)

آخرین بازدید های انجام شده برای بالا بردن آمار بازدید صفحه عوارض واریس (قسمت اول) توسط کاربران ترافیسِت

#
مکان
بازدید
1.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:47 AM
2.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:47 AM
3.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:11 AM
4.
zz
بازدید در 1397/8/1 10:01 AM
5.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:39 AM
6.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:17 AM
7.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:17 AM
8.
zz
بازدید در 1397/8/1 9:17 AM
9.
zz
بازدید در 1397/8/1 8:31 AM
10.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:47 AM
11.
zz
بازدید در 1397/8/1 7:00 AM
12.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:17 AM
13.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:17 AM
14.
zz
بازدید در 1397/8/1 6:17 AM
15.
zz
بازدید در 1397/8/1 5:29 AM
16.
zz
بازدید در 1397/8/1 4:47 AM
17.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:59 AM
18.
zz
بازدید در 1397/8/1 3:16 AM
19.
zz
بازدید در 1397/8/1 2:25 AM
20.
zz
بازدید در 1397/8/1 1:46 AM
21.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:55 AM
22.
zz
بازدید در 1397/8/1 12:16 AM
23.
zz
بازدید در 1397/7/30 11:23 PM
24.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:46 PM
25.
zz
بازدید در 1397/7/30 10:46 PM
26.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:52 PM
27.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:44 PM
28.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:16 PM
29.
zz
بازدید در 1397/7/30 9:12 PM
30.
zz
بازدید در 1397/7/30 8:22 PM
31.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:46 PM
32.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:46 PM
33.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:46 PM
34.
zz
بازدید در 1397/7/30 7:42 PM
35.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:52 PM
36.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:16 PM
37.
zz
بازدید در 1397/7/30 6:04 PM
38.
zz
بازدید در 1397/7/30 5:22 PM
39.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:46 PM
40.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:46 PM
41.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:46 PM
42.
zz
بازدید در 1397/7/30 4:24 PM
43.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:51 PM
44.
zz
بازدید در 1397/7/30 3:15 PM
45.
zz
بازدید در 1397/7/30 2:44 PM
46.
zz
بازدید در 1397/7/30 2:21 PM
47.
zz
بازدید در 1397/7/30 1:45 PM
48.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:51 PM
49.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:51 PM
50.
zz
بازدید در 1397/7/30 12:15 PM
1 - 50 از 2582 مورد
برای مشاهده صفحه عوارض واریس (قسمت اول) در ترافیسِت اینجا کلیک کنید

توجه داشته باشید که صفحات تولید شده در ترافیسِت برای این صفحه از وب سایت doctorhadizade.com دارای لینک مستقیم به عوارض واریس (قسمت اول) هستند