مجله کافه گزاف|Cafegzzaf

cafegzzaf.com

هدف از شکل گیری کافه گزاف، ارائه ی بسته ای خبری و تحلیلی بوده که از غنای محتوایی برخوردار باشد و به دور از جنجال های رسانه ای شکل بهتری از زندگی کردن را برای مخاطب ارائه کند. cafegzzaf