در هنگام ثبت پیوند و یا اصلاح آن شما می توانید میزان ارسال بازدید پیوند خود را تعیین کنید.

این میزان بین مقادیر خیلی زیاد تا خیلی کم متغیر است. با قرار دادن میزان ارسال بازدید به صورت خیلی زیاد، هر 24 دقیقه پیوند شما بازدید می شود. در این حالت زمان بازدید پیوند شما بالاتر و در نتیجه Bounce Rate شما کاهش خواهد یافت اما بازدید کننده منحصر به فرد آن کمتر خواهد بود. در این حالت امتیاز شما سریع تر تمام خواهد شد، چراکه بازدید کنندگان بیشتری در فاصله زمانی کمتر از پیوند شما دیدن خواهند کرد.

به همین ترتیب با قرار دادن میزان ارسال بازدید به خیلی کم، هر 2 ساعت پیوند شما بازدید خواهد شد. اما زمان صرف شده برای بازدید پیوند شما کمتر خواهد بود. در نتیجه تاثیری در کاهش Bounce Rate شما نخواهد داشت. اما بازدید کنندگان منحصر به فرد بیشتری خواهید داشت. در این حالت شما می توانید در مصرف امتیازات خود صرفه جویی کنید، چراکه بازدید کنندگان با فاصله زمانی بیشتری از پیوند شما بازدید خواهند کرد.

توضیحات Bounce Rate و تاثیر بازدید کننده منحصر به فرد در افزایش رنک سایت را می توانید در این بلاگ مطالعه کنید.